Revelations


You know what to do, you know what I did
Since you know everything just clue me in
I am such a wreck, I am such a mess
I know what I know, why don't you fill in the rest?
I will bring you down, I will make it bad
While you're feelin' proud, why don't you help me?

Such a shame that I wouldn't know by now
Your revelations
Cut me in, I don't wanna live without
Your revelations, revelations

You know what to say, you know what I said
You know what I dream sleeping in my bed
You hold all the keys, you know all the roads
Why don't you guide me in, if I'm such a lost soul?
I'm spinnin' 'round, I will make you ill
Since I'm so broken down, why don't you fix me?

Such a shame that I wouldn't know by now (I wouldn't know by now)
Your revelations
Cut me in, I don't wanna live without (Don't wanna live without)
Your revelations

I am haunted when I am sleeping
Try to give without receiving
It's in the applebite (It's in the applebite)
It's in the days and nights (It's in the days and nights)
In the afterlife we'll reap

Such a shame that I wouldn't know by now (I wouldn't know by now)
Your revelations
Cut me in, I don't wanna live without (Don't wanna live without)
Your revelations
Such a shame, such a shame that I wouldn't know by now
Cut me in, I don't wanna live without (Don't wanna live without)
Your revelations
RevelationsCaptcha
Piosenkę Audioslave Revelations przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Revelations, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Revelations. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Audioslave Revelations w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.