Lord Of Lords


Lord, I give myself
I trust in You mighty God
My Saviour
And Your mercy and love
Overflows and my soul rejoices

Lord show me Your ways
Guide my steps
Lead me to Your righteousness
And the light of Your love

Takes my fear away
'Cause I know You walk before me
Oh, my Shepherd
You let me rest in Your arms
You comfort me

And everywhere that I go
I'm not alone
Mighty God
I know You're with meCaptcha
Piosenkę Australia Hillsongs Lord Of Lords przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lord Of Lords, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lord Of Lords. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Australia Hillsongs Lord Of Lords w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.