So You Would Come


Before the world began
You were on His mind
And every tear you cry
Is precious in His eyes
Because of His great love
He gave His only Son
Everything was done
So you would come

Nothing you can do
Could make Him love you more
And nothing that you've done
Could make Him close the door
Because of His great love
He gave His only Son
Everything was done
So you would come

Come to the Father
Though your gift is small
Broken hearts, broken lives
He will take them all
The power of the Word
The power of His blood
Everything was done
So you would comeCaptcha
Piosenkę Australia Hillsongs So You Would Come przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke So You Would Come, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki So You Would Come. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Australia Hillsongs So You Would Come w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.