Wake me up in the evening


Tell me how long I've been waiting for
a wake-up call late in the evening
Tell me where I've been so many times
Close to the distance here in my sleeping room "¦

"¦ I'm freezing "¦ here

Tell me why the ghosts always frighten me
Back to the caves of my childhood I ever run

"¦ but still I'm freezing "¦

Wake me up in the evening
When landscapes are covered with a dark blue film
Wake me up in the evening
When noises scream and shivers rise

Moving little nightmares
Rumours of shivering cries
and a minor road swirling and creeping towards its slow end!Captcha
Piosenkę Autumnblaze Wake me up in the evening przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wake me up in the evening, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wake me up in the evening. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Autumnblaze Wake me up in the evening w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.