Arrow Through My Heart


Quietly I watch you sleep
hopefully you wont hear what I say,
Wondering if I turn the clouds
happy the moment I tasted your rain,
Tonight was the night
that I saw my first sight,
of how pleasure is overpayed
Now I know what I know,
don't wanna ever let you go
I just hope that you feel the same,

You shot your arrow
through my restless shaking (heart)
You came down on me slow, drew back your bow
and my lady you shot your arrow straight through my heart

I kiss your mouth and stroke your hair
and gently I hang on your every breath
I know what I'm feeling right now,
it's more than just lust or the sake of your flesh
Girl I need you now
I try my best to learn how
to be all that my words might say
Carressing your skin, I never imagined that
I could ever feel this way

You shot your arrow
through my restless shaking (heart)
you came down on me slow, pulled back your bow
and my lady you shot your arrow straight through my heart

Girl, I need you now,
I try my best to learn how
to be all that my words might say
Carressing your skin I never imagined
I could ever feel this way

ChorusCaptcha
Piosenkę Az Yet Arrow Through My Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Arrow Through My Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Arrow Through My Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Az Yet Arrow Through My Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.