Planet Claire


Ahhhahhhahhahh

She came from Planet Claire
I knew she came from there
She drove a Plymouth Satellite
Faster than the speed of light

Planet Claire has pink air
All the trees are red
No one ever dies there
No one has a head

Ahhhahhhahhahh

Some say she's from Mars
Or one of the seven stars
That shine after 3:30 in the morning
WELL SHE ISN'T

She came from Planet Claire
She came from Planet Claire
She came from Planet Claire

AhhhahhhahhahhahhahhCaptcha
Piosenkę B-52s Planet Claire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Planet Claire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Planet Claire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B-52s Planet Claire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.