I Belong To You


When you're walking by
I'm feeling inside just butterflies
I'm getting so high
If only you stand so close and
All that I can do
Is to please you
To stay together
All that I can give
Is my loving
Now and ever
Come and hold me tight
No one can deny

I belong to you, now
You're the rhythm filling all my life
I belong to you, now
Only you can get me satisfied

I'm trusting you babe
I'm putting my heart in your hands
I know I could fly
If you wanna take me with you
All I wanna see
Is a lifetime
To stay together
All I wanna be
Is your honey
Now and ever
Come and hold me tight
No one can deny

I belong to you
Never say goodbye
I belong to
All I wanna
Is belong to youCaptcha
Piosenkę B-Charme I Belong To You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Belong To You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Belong To You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B-Charme I Belong To You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.