Summer Has Gone


In the middle of the night
When I'm dreaming of your smile
It s a wonderful emotion
I can feel you by my side

Can t you hear my voice
Is calling loud your name ?
Will I find peace of mind ?
Do you ever think of me ?

Summer has gone
And I am still alive
Winter has come
And I don't want to cry (die)

Summer has gone
And we just said goodbye
Will you bring back
The sunshine in my life

When I walk among the crowd
I keep on looking for your face
If I take a look around
I know this is not my place

Can you hear my voice
Is calling loud your name
I will try to remind
Every little thing you saidCaptcha
Piosenkę B-Charme Summer Has Gone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Summer Has Gone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Summer Has Gone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B-Charme Summer Has Gone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.