The Wind Of July


The sun was going down
Burning out the day
Feeling so lonely deep inside
I was afraid
I just could not find the words
But in the end I tried to say

I need a road
To lead me far from here
It's not my life
This is not home
It's time to get away

The wind of July
Was blowing in my hair
My hands
I will never forget it
The tears on your face
Were running dry and now
Forgive me my love

Maybe I'm not so good for you
And you for me
This is the matter after all
There's something missing in our days
And in our nights
It's killing loving day by day

We need a break
We need a clear blue sky
There is no fun in what i saybut
It's time to get away

Here ( now ) I'm calling
Calling your name
Can't you hear me ???
Tell me you can
Are you waiting ?
Waiting for me
Cause I miss youCaptcha
Piosenkę B-Charme The Wind Of July przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Wind Of July, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Wind Of July. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B-Charme The Wind Of July w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.