Let Me Know


Girl I knew the first tme
That I saw your pretty eyes
It was gonna take a damn good line
To make a girl like you surprised
I knew you were a woman with cladd
But way doem to earth
I could tell by the way
You let them down easy
When the other guys try to flirt and I'd do

Bridge:
I would do anything for your love
I would go anywhere for you touch
And I would go anywhere anywhere with you

Chorus:
Just let me know the deal
Could you fall in love
Just let me know for real
Could you feel the same
Just let me what you feel
Could you fall in love
Just let me know
Would you let me know
The deal with you baby
I said never never stop oh no
On on on and on
To the break of dawn baby

Let's just take it easy in the corner of the VIP
It was just you and me
Not just dancing just glancing
Into each other's eyes
Now you see that I would do anything

Bridge:
I would do anything for your love
I would go anywhere for you touch
And I would go anywhere anywhere with you

Chorus:
Just let me know the deal
Could you fall in love
Just let me know for real
Could you feel the same
Just let me what you feel
Could you fall in love
Just let me know
Would you let me know
The deal with you baby
I said never never stop oh no
On on on and on
To the break of dawn baby

Repeat to FadeCaptcha
Piosenkę B Jon Let Me Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let Me Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let Me Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B Jon Let Me Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.