Why I Love You


[vesre 1:]

From day one you and I've been friends
Hangin out, havin fun, chillin
Now I know at times I got crazy, silly ways and actin shady
You peep things in me that no one sees
You hold it down fo shizzy
Now I have friends I thought were true but no one more true than you
So what am I gonna do
It took a while for me to see how special you treated me

[chorus:]

Maybe that's the reason why I love you
You're my heart girl
And wit all the crazy things that I do, you're still here girl
Noone else can make me feel like you do
You've shared my world
Baby that's the reason why I love you

[verse 2:]

No other girl is quite like you
And noone has my back like you do
Girl you're one of a kind and you blow my mind
And I'm glad to say you're mine
Girl you're the one that changed me from a boy into a man

[chorus:]

Maybe that's the reason why I love you
You're my heart girl
And wit all the crazy things that I do, you're still here girl
Noone else can make me feel like you do
You've shared my world
Baby that's the reason why I love you

It took a while for me to see how special you treated me
Maybe that's the reason why I love you
You're my heart girl
And wit all the crazy things that I do, you're still here girl
Noone else can make me feel like you do
You've shared my world
Baby that's the reason why I love you

Maybe that's the reason why I love you
You're my heart girl
And wit all the crazy things that I do, you're still here girl
Noone else can make me feel like you do
You've shared my world
Baby that's the reason why I love you

I love you, maybe that's the reason why I love youCaptcha
Piosenkę B2K Why I Love You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Why I Love You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Why I Love You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B2K Why I Love You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.