Soy Rock


SOY ROCK
Soy muy puta
y no trabajo para vos
mantenida, gracias a la propaganda
no voy a ser tu ramera
no limpio lo que ensucias
rock
rock
rock
rock
soy rock
rock
rock
soy astuta
no investigo para vos
desatame, no quiero colaborar
no voy a ser prisionera
de tu organismo feudal
rock
rock
rock
rock
soy rock
rock
rock
rock
soy muy puta
y no trabajo para vos
vivo inmersa, en un estilo ya sin vida
yo pertenezco a cualquiera
no al que me pueda comprar
rock
rock
rock
rock
soy rock
rock
rock
rock
soy rock
rock
rock
rock
soy rock
rock
rockCaptcha
Piosenkę Babasonicos Soy Rock przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Soy Rock, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Soy Rock. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Babasonicos Soy Rock w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.