Are You A Boy Or A Girl?


*Never sell your soul (ah ah)
Never sell your soul (ah ah)
Never sell your soul

Life is a nipple for millions of people
Hangin' around on the town, are you a boy or girl
Mirrors an' poses, we powder our noses
Struttin' around in a gown, are you a boy or girl

Anybody, does anybody care
Walkin' around, you're the talk of the town
We're no more then trash
But after today (the whole world knows my answer)
After today (the poison tastes much better)
And when you're a boy (the whole world knows my answer)
And when you're a girl (the poison tastes much, poison tastes much better)

Bigger then Jesus, a pleasure to meet us
What's going out on the town, are you a boy or girl?
Make up and poses, glam lookin' closer
Color the town with the sound, are you a boy or girl?

We got dinosaur's feet, diggin' holes in the street
Jackin' up on the beat
The young dudes you're in with me oh yeah, oh yeah
But after today (the whole world knows my answer)
After today (the poison tastes much better)
And when you're a boy (the whole world knows my answer)
And when you're a girl (the poison tastes much, poison tastes much better)

But after today (the whole world knows my, the whole world knows my answer)
After today (the poison tastes much better)

And when you're a boy (the whole world knows my answer)
And when you're a girl (the poison tastes much, poison tastes much better)

*RepeatCaptcha
Piosenkę Babylon Zoo Are You A Boy Or A Girl? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are You A Boy Or A Girl?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are You A Boy Or A Girl?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Babylon Zoo Are You A Boy Or A Girl? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.