Caffeine


Home
What is home?
Pack your possesions and leave us alone
Forget your colour and creed
Your sexuality embarrassed us all
Take off your Asian tag and hit the road
The word is why I need a God
I need a God to impress
Get off my soul
So many nerds have we found them all
C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine
I don't want to find a new home
Caffeine
Caffeine
C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine

They would prefer it if you lived off drugs
It's not a curable disease
Your sexuality confounded their world
Take off you Asian tag and hit the road
The word is why I need a God
I need a God to impress
Get off my soul
So many nerds have we found them all

C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine
I don't want to find a new home
Caffeine
Caffeine
C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine

What is home where is home what is
home
I don't know why I need a God
I need a God to impress
Confused my soul
So many words do we need them all

C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine
I don't want to find a new home
Caffeine
Caffeine
C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine
I think I want to find a new home
Caffeine
Caffeine
Caffeine
Caffeine
CaffeineCaptcha
Piosenkę Babylon Zoo Caffeine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Caffeine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Caffeine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Babylon Zoo Caffeine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.