Fire Guided Light


There's something in the sky,
I think you're going to die
We're sitting on the edge
of a coffee coloured crowd
Like strangers in the night
dance of fire guided light
And I think you're going to die
And I think we're going to die

Don't give me crap
we're gonna change,
we're gonna change
Don't give me crap
we're gonna change,
we're gonna change

There's something in the sky,
I think you're going to die
We're sitting on the edge
of a coffee coloured crowd

Like strangers in the night
I believe you
Dance with fire guided light
I believe you
And I think we're going to die
I believe you
And I think you're going to die
I believe you

Don't give me crap
We're gonna change
We're gonna change
Don't give me crap
We're gonna change
We're gonna change

There's something in my eye,
I think I am going to die
Like strangers in the night
I believe you
Dance with fire guided light
I believe you
And I think you're going to die
I believe you
And I think we're going to die
I believe you

Don't give me crap
We're gonna change
We're gonna change
Don't give me crap
We're gonna change
We're gonna change
Don't give me crap
We're gonna change
We're gonna change
Don't give me crap
We're gonna change
We're gonna changeCaptcha
Piosenkę Babylon Zoo Fire Guided Light przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fire Guided Light, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fire Guided Light. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Babylon Zoo Fire Guided Light w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.