Dinosaurs


A dinosaurs dying-out took ten million years
A mammals revolution is coming to an end, sudden end
Blackbird picks a worm, thousands killed by desert storm
Rolling over species, space seed in my heart
When you think of me, I live in Bavaria
Does it really matter, do I really care? I care
`cause that`s the way the cookie crumbles
When you think of me, I study biology
Does it really matter, do I really care? I care
`cause that`s the way the cookie crumbles
And he finally got himself down in the streets hard to remember
Is this blood on my hands?
God let me remember! Where have I been?
What did I do? God let me remember!Captcha
Piosenkę Bananafishbones Dinosaurs przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dinosaurs, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dinosaurs. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bananafishbones Dinosaurs w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.