Thursday's Child


Monday's child is fair of face
And Tuesday's child is full of grace
Wednesday's child is full of woe
But Thursday's child has far to go

Things look mighty black for Thursday's child
Trouble docks the track of Thursday's child
This world could be a wonderful place
But not when you wear Thursday's face

I never know which way I'm bound, I'm Thursday's child
Heartbreak hangs around for Thursday's child
I'll always be blamed for what I was named
But still I'm not ashamed, I am Thursday's child

I never know which way I'm bound, I'm Thursday's child
Heartbreak hangs around for Thursday's child
I'll always be blamed for what I was named
But still I'm not ashamed, I am Thursday's childCaptcha
Piosenkę Barbara Lea Thursday's Child przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thursday's Child, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thursday's Child. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbara Lea Thursday's Child w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.