Avinu Malkeinu


Hear our prayer
We have sinned before Thee
Have compassion upon us and upon our children
Help us bring an end to pestilence, war, and famine
Cause all hate and oppression to vanish from the earth
Inscribe us for blessing in the Book Of Life
Let the new year be a good year for us

Avinu malkeinu sh'ma kolenu
Avinu malkeinu chatanu l'faneycha
Avinu malkeinu alkenu chamol aleynu
V'al olaleynu v'tapenu

Avinu malkeinu
Kaleh dever v'cherev v'raav mealeynu
Avinu malkeinu kalehchol tsar
Umastin mealeynu

Avinu malkeinu
Avinu malkeinu
Kotvenu b'sefer chayim tovim
Avinu malkeinu chadesh aleynu
Chadesh a leynu shanah tovah

Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu

Avinu malkeinu

Avinu malkeinu
Chadesh a leynu

Shanah tovah

Avinu malkeinu
Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenuCaptcha
Piosenkę Barbara Streisand Avinu Malkeinu przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Avinu Malkeinu, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Avinu Malkeinu. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbara Streisand Avinu Malkeinu w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.