Fools Get Lucky


When I see you lying there
Like a living answered prayer
There are no words
For what I feel for you
My life was once a high trapeze
You pulled me down
And gave me peace
That's something no one else
Could ever do
And on nights like tonight
It scares me recalling
How close I came to falling
But fools get lucky
Fortune must like me
When people ask where you came from
I tell them
Fools get lucky
Destiny likes me
It must be one of nature's rules
Love like yours
Should save the fools like me
When I see the good times shine
On this wayward life of mine
I tell the world
It's all because of you
And fools get lucky
Fortune must like me
When people ask where you came from
I tell them
Fools get lucky
Destiny likes me
It must be one of nature's rules
Love like yours
Should save the fools like meCaptcha
Piosenkę Barry Manilow Fools Get Lucky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fools Get Lucky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fools Get Lucky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barry Manilow Fools Get Lucky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.