Eat my Gun


When you get inside into my property
And there is only you only you and me
When you get inside into my holy tower
You better know I will use my power
When I'm all alone and I hear you sneak
Well expect me then I'm gonna make you squeak
When I'm all alone and I hear you steal
Better know I will make you squeal
You'll look in a barrel peep in a hole
That's all you're gonna see
You're world is turning black no turning back
And that's the last you heard from me
There is no sense in trying to run
I will make sure you'll eat my gun
I will make sure that you will
Eat my gun
Better watch your back I will hear you walk
When you touch my girl you will hear me stalk
Better watch your back when you're near my bed
Better know you will end up deadCaptcha
Piosenkę Batmobile Eat my Gun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eat my Gun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eat my Gun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Batmobile Eat my Gun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.