Darlin You Know I Love You


Darlin', darlin' you know I love you,
I love you, for myself
But you're gone, gone and left me for someone else

I think of you, think of you every morning
I dream of you, every night, and with love,
love to be with you always

When night began to fall,
I cry, cry alone
And I wish, maybe I can hold you in my arms tonight

Oh, darlin', darlin' you know I love you,
I love you, for myself
But you're gone, gone and left me for someone elseCaptcha
Piosenkę B.B. King Darlin You Know I Love You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Darlin You Know I Love You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Darlin You Know I Love You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King Darlin You Know I Love You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.