Happy Birthday Blues


Baby lights her cigarette
And takes a look around
She says that morning sun
Sure does get her down
Nothing else to see
Just to help her lose
Those happy birthday blues

Grandpa takes a drink of wine
And tells it like it was
Tells me all he wants to do
Is what everybody does
Say he'd give the world
For a little girl
Just to help him lose
Those happy birthday blues

Happy birthday blues
Happy birthday blues
Got to pay your dues
Those happy birthday blues

In and out and on and on
Everybody goes
And where the fun with finally stops
Everybody knows
Girls it's me and you
Doing what we do
Just one way to lose
Those happy birthday bluesCaptcha
Piosenkę B.B. King Happy Birthday Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Happy Birthday Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Happy Birthday Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King Happy Birthday Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.