How Blue Can You Get


I've been down hearted baby
ever since the day we met
I've been down hearted baby
ever since the day we met

our love is nothing but the blues
baby, how blue can you get?

my love is like a fire
your love is like a cigarette
my love is like a fire
but baby yours is like a cigarette
I watched you step down on it baby
and crush it!
tell me how, tell me how
how blue can you get?

you're evil when i'm with you
and you are jealous when we're apart
you're evil
you're so evil when I'm with you baby
and you are jealous when we're apart
how blue can you get baby?
the answer is right here in my heart

I gave you a brand new ford
and you said "i want a Cadillac"
I bought you a ten dollar dinner
and you said "thanks for the snack"!
I let you live in my penthouse
you said it was just a shack!
I gave you seven children
and now you wanna to give 'em back!

yes i've been downhearted baby
ever since the day we met
our love is nothing but the blues baby
baby, how blue can you get?Captcha
Piosenkę B.B. King How Blue Can You Get przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Blue Can You Get, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Blue Can You Get. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King How Blue Can You Get w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.