Ive Got Papers On You


I've got papers on you baby
You gotta do what I say
I've got papers on you baby
You gotta do what I say
I mean business woman
I've got too old to play

I've got papers on you baby
And I mean you're mine all mine
I've got papers on you baby
And I mean you're mine all mine
Well, if you do what I tell you woman
We've got to get along real fine

Yes, the red light means stop
The green light means go
Tell you something once
I ain't gonna tell you no more
I've got papers on you baby
You gotta do what I say
I've got old baby
And I'm too old to play

Well, now I'll see that you eat
And see that you have a place to stay
Well, now I'll see that you eat
And see that you have a place to stay
Yes, but as long as you stay in this house
I ain't gonna let you have your way

I've got papers on you baby
I mean it in black and white
I've got papers on you baby
I mean it in black and white
Well you're hard to get along with
But you just gotta treat me rightCaptcha
Piosenkę B.B. King Ive Got Papers On You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ive Got Papers On You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ive Got Papers On You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King Ive Got Papers On You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.