Midnight Believer


You're about to believe in love again
I'll take you there and bring you back again
The night is short
Tomorrows are long
Come go with me
While the feeling is strong

Midnight believer
The night believes in you
Midnight believer
The night believes in you

I believe that the night tells us everything
The moves to make with the feel that we bring
You've got the love locked up inside
I've got the touch so there's nothing to hide

Midnight believer
The night believes in you
Midnight believer
The night believes in youCaptcha
Piosenkę B.B. King Midnight Believer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Midnight Believer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Midnight Believer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King Midnight Believer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.