Peace Of Mind


I've had everything that money can buy,
oh, but still I'm so unhappy darling, that I could cry
Because I've never had peace of mind, darling, in my life time

When you're in trouble and all down and out,
then you'll find out, darling, what it's all about
Then you'll realize that peace of mind, darling, is hard to find

I've been everywhere, seen everything but I only have myself to blame,
for not realizing while I was riding high that happiness is something money can't buy
Oh, the things I haven't done, darling, are very few
Yes, I've had trouble baby, and good luck too
Oh, but I've never had peace of mind, darling, in my life timeCaptcha
Piosenkę B.B. King Peace Of Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Peace Of Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Peace Of Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King Peace Of Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.