Sweet Sixteen


When I first met you, baby
Baby, you were just sweet sixteen
When I first met you, baby
Baby, you were just sweet sixteen
You just left your home then, woman
Ah, the sweetest thing I'd ever seen

But you wouldn't do nothing, baby
You wouldn't do anything I asked to
You wouldn't do nothing for me, baby
You wouldn't do anything I asked to
You know you ran away from your home, baby
And now you wanna run away from old B too

You know I loved you, baby
I loved you before I could call your name
You know I loved you, baby
Baby I loved you, I love you before I could call your name
Well, it seems like everything I do now baby
Everything I do is in vain

My brother's in Korea, baby
My sister's down in New Orleans
Brother's in Korea baby
My sister's down in New Orleans
You know I'm having so much trouble woman
Baby, I wonder, what in the world is gonna happen to me

You know I love you
And I'll do anything you tell me to
You know I love you
And I'll do anything you tell me to
Well, there ain't nothing in the world, woman
Babe, it ain't nothing
Nothing in the world I wouldn't do it for you

You can treat me mean, baby
But I'll keep on loving you just the same
You can treat me mean baby
But I'll keep on loving you just the same
But one of these days, baby
You're gonna give a lot of money
To hear someone call my name

Yes, sweet sixteen baby sweet sixteen
Yes, the sweetest thing baby
The sweetest thing I ever seen
You know I'm having so much trouble, woman
Baby I wonder
Yes I wonder
Baby I wonder
Oh, I wonder what in the world's gonna happen to meCaptcha
Piosenkę B.B. King Sweet Sixteen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sweet Sixteen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sweet Sixteen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King Sweet Sixteen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.