That Evil Child


Whenever I try to hold my baby,
she just stand there for a while
No matter how I try to please that woman,
she won't even crack a smile
Lord, maybe you in heaven can help me,
'cause this is one evil child
Oh, I say maybe, maybe somebody can help me,
because this is one evil child

When I buy her flowers or candy she just looks at me and growls,
She say, "You must be guilty or have a guilty conscience buddy",
because I'm convicted without a trial
She just grunts when I call baby, hmm one evil child
I said, "Lord, maybe you can help me, because she's a strange and evil child"

Still, I'm tryin' to please my woman but she 'bout to drive me wild
I buy her hundred dollar dresses, people,
still she complains about the style
Won't somebody give me a suggestion?
Help me with this evil child
Oh, maybe the Lord in heaven above can help meCaptcha
Piosenkę B.B. King That Evil Child przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke That Evil Child, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki That Evil Child. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King That Evil Child w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.