The Thrill Is Gone


The thrill is gone,
The thrill is gone away
The thrill is gone, baby
The thrill is gone away
You know you've done me wrong, baby
And you'll be sorry someday

The thrill is gone
It's gone away from me
The thrill is gone, baby
The thrill has gone away from me
Although I'm still livin'
But it's a long way out here

The thrill is gone
Its gone away for good
Oh, The thrill is gone, baby
Its gone away for good
Some day I know I'll be open armed, baby
Just like I know a man should

You know I'm free free now baby,
I'm free from your spell
Well I'm free free free now
I'm free from your spell
And now that it's all over,
Alls I can do is wish you wellCaptcha
Piosenkę B.B. King The Thrill Is Gone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Thrill Is Gone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Thrill Is Gone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King The Thrill Is Gone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.