Nine Lifes


I entered into an unknown world
it wasn't like I wanted to get hurt
unsuspecting you've got me curled
around your little finger

into your pretty paws
into the sharpest of nails
I came to live one of your nine lifes

your laws of nature I've come to learn
you dragged me in with your fangs of the deadliest pearl
out of your realm now there's no return
you turned that thread into a cradle

with a

devilish twirl
inside your pretty paws now
the deadliest pearl
oh the realm that I have entered

the scars inflicted the tracks of your nails
of only one of all your nine lifes
lucifera you've got me curled
around your little finger

with a

devilish twirl
inside your pretty paws now
the deadliest pearl

oh the realm that I have entered
you're a cat'o'nine tails
you turned that thread into a cradle
you're a cat'o'nine tailsCaptcha
Piosenkę Beaver Brown Band Nine Lifes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nine Lifes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nine Lifes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Beaver Brown Band Nine Lifes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.