Steal My Body Home


put me in a hole in the ground
with the money and the towel
and the women all runnin' around
can't complain about the mess
momma killed the only dress
now she's longin' for the pines
watch my troubles all unwind
drinkin' gasoline and wine
catch a chill off the stove
on the train they cannot feel
lost my head beneath the wheel
now she steals my body home
the trees are fake, the air is dead
the birds are stuffed with poison lead
and the ground is much too clean
and if it's only me who's scared
strap 'em to the electric chairs
ring the moon like a broken bell
when she drags you from the hill
daddy's gonna burn down the still
we can watch it from the rooftop
lay in to the fryin' pan
now she kisses her own hand
with the fiddle on the fire
I took a leap into the fog
sleepin' on a hollow log
now I'm coughin' with no mouth
you can keep yourself inside
but you know you cannot lie
when the devil's your only friendCaptcha
Piosenkę Beck Steal My Body Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Steal My Body Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Steal My Body Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Beck Steal My Body Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.