Love Will Find a Way


Love will find a way
Though I should know better
That nothing lasts forever
Our love will find a way
All my love for you will never die
You broke my heart on a rainy Sunday morning
When you walked out of the door
You didn't even turn around to say Good-bye
And I don't know why
Still I can't get you out of my mind
But nothing will last forever
Every night I'm crying for you
Will I cry forever?
Love will find a way
We walked hand in hand for an endless summer
We were always together
I was sure that you would be mine forever
Now I don't know why
Still I can't get you out of my mindCaptcha
Piosenkę Bed & Breakfast Love Will Find a Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Will Find a Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Will Find a Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bed & Breakfast Love Will Find a Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.