Innermost Emotions


Individual is free -

so it`s seemed to be
Individuality has a lucid body

Invisible eyes so cold
And piercing cut through the flesh

To project the innermost emotions on a screen

Like words upon a page
Emotions cannot hide
There is no place to crawl
No way to prevent
The constant exchange
Of intimate informations
Pleasure, grief and pain
Occupy inner life

Every mental impulse perceived by illumination

Individual is free -

observed from within
Directed reactions
Transparency of being

Unobtrusive and omnipresent
Gratings of glass
No perception about
A transmission of thoughts

Observed and guided
Deciphered thoughts
Streams of informations
Transmit emotions

A new definition of deliveryCaptcha
Piosenkę Behind The Scenery Innermost Emotions przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Innermost Emotions, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Innermost Emotions. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Behind The Scenery Innermost Emotions w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.