Kneel To Pray


A vision so mendacious
Transfiguration of the sight

Servant of deception in a cold world

A chemical reaction alters reality
A negative of presence
Where dark becomes light
The unreal garden
Where rotten roses bloom so bright

Kneel to pray
Lost reality
Drifting in a sea of sweet tranquillity

Another disillusion follows an ecstacy
Empire of illusions a distorting mirror
A psychical attraction binds a forlorn soul
Morbid visions deliver from a dreary world

Inject the essence of
A psychodelic bliss
Grip of reality runs away
Through an open vein

Strange philosophy predates the end
Slave of dependency rises to defend
A clouded sky prevents the shine of clarity
False solutions reflected by porosity of mindCaptcha
Piosenkę Behind The Scenery Kneel To Pray przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Kneel To Pray, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Kneel To Pray. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Behind The Scenery Kneel To Pray w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.