If Tonight


So long ago, the days when we first met
Two years have passed, so much has changed around us
In my life, you are a ray of light
Tonight if I should die hold my heart within your eyes
I still recall your face from so long ago
Two voices spoke of hope from a distant place
And still this day your eyes flow like the sea
When you are lost I will be there waiting for youCaptcha
Piosenkę Bella Morte If Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bella Morte If Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.