The Devil's Eyes


Well I've never been accused of being a good man
And the roads I've walked you wouldn't want to see
And I don't look to God to find forgiveness
For a demon walks this lonely road with me

I can't find now, a better way
If I can't find now, the light of day

Well I once knew love when I was just a young man
And this girl became the whole damned world to me
But in my devil's eyes a lie was hidden
And so I spilt her blood while she lay there asleep

I can't find now, a better way
If I can't find now, the light of day

The rising tide brings the end of life now
As the rising tide brings the end of a day (x2)

Well if I've killed once I've killed a hundred times
But I'd guess that most of them deserved their fate
Some nights I swear that I can hear the dead ones screaming
From far below the waters black and deep

The rising tide brings the end of life now
As the rising tide brings the end of a day (x3)Captcha
Piosenkę Bella Morte The Devil's Eyes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Devil's Eyes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Devil's Eyes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bella Morte The Devil's Eyes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.