The Forgotten


I don't know why things seem so faint
I speak aloud but no one can hear me
For just one word I'd do anything
Because this silence has become much more
Than I can take

[Chorus]

I want to see into your eyes
I want to feel the blood that flows
I want to know again the life I left behind
I want to hear you speak my name
I want to feel you at my side
I want to follow you to where I was before

I can't go on much longer like this
The pain of the forgotten can not be healed
As another day goes by
In my silent prison cell
Another year is lost
As I pray to end this hell

[Chorus]

Here I walk forever more, forever dying

I want to see life through your eyes
I want to sleep and never wake
When will the walls fall down into the earth? (x2)Captcha
Piosenkę Bella Morte The Forgotten przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Forgotten, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Forgotten. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bella Morte The Forgotten w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.