The Rain Within Her Hands


Here shadows move of their own will
Through the twilight
I call a nameless place my home

And castles fall into the past for you

Tonight find the starlit rain within her hands
As sand suffocates beneath the seas again
Nights such as this may find us here but once
So throw dreams away and never wish again

Reflections shatter in my grip
My body shivers
With energy that can believe
I struggle in your presence though you
May not see
I care for everything you are

The palest nights are yours
May they stand against the storm
May they live within youCaptcha
Piosenkę Bella Morte The Rain Within Her Hands przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Rain Within Her Hands, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Rain Within Her Hands. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bella Morte The Rain Within Her Hands w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.