All I Want Is You


Verse 1
You say,you want ,a diamond on a ring of gold,
You say, you want your story to remain untold,

Chorus
But all the promises that we made,from the cradle to the grave
When all I want is you

Verse 2
You say you'll give me a highway with no-one on it,
Treasure just to look upon it,
All the riches in the night
You say you'll give me eyes on a moon of blindness,
A river in a time of dryness,
A harbour in the tempest,

Chorus
But all the promises that we made,from the cradle to the grave
When all I want is you

Verse 3
You say you want your love to work out right,
To last with me through the night
You say,you want, diamonds on a ring of gold,
Your story to remain untold and your love not to grow cold

Chorus

Yeah yeah ye
Yeah yeah ye
Yeah (all I want ,all I want is you)

All I want,all I want is you (yeah yeah ye) -Repeat 8Captcha
Piosenkę Bellefire All I Want Is You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All I Want Is You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All I Want Is You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bellefire All I Want Is You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.