I Need To Be Next To You


Been running from these feelings for so long
Telling my heart I didn't need you
Pretending I was better off alone
But I know that it's just a lie
So afraid to take a chance again
So afraid of what I feel inside

But I need to be next to you
Oh I, oh I
I need to share every breath with you
Oh I, oh I
I need to know
I can see your smile each morning
Look into your eyes each night
For the rest of my lie
Here with you, near with you
Oh I, I need to be next to you

Right here with you is right where I belong
I'll lose my mind if I can't see you
Without you there is nothing in this life
That would make life worth living for
I can't bear the though of you not there
I can't fight what I feel anymore

Coz I need to be next to you
Oh I, oh I
I need to share every breath with you
Oh I, oh I,
I need to know
I can see your smile each morning
Look into your eyes each night
For the rest of my life
Here with you, near with you

Oh I, oh I
need to be next to you
I need to have your heart next to mine
For all time
Love you for all my life

I need to be next to you
Oh I, oh I
I need to know
I can see your smile each morning
Look into your eyes each night
For the rest of my life
Here with you, near with you
Oh I, need to be next to youCaptcha
Piosenkę Bellefire I Need To Be Next To You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Need To Be Next To You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Need To Be Next To You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bellefire I Need To Be Next To You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.