Landed


We'd hit the bottom
I thought it was my fault
And in a way I guess it was
I'm just now finding out
What it was all about

We'd moved to the west coast
Away from everyone
She never told me that you called
Back was when I was still
I was still in love

'Till I opened my eyes and walked out the door
And the clouds came tumbling down
And it's bye-bye goodbye I tried
And I twisted it wrong just to make it right
Had to leave myself behind
And I've been flying high all night

So come pick me up
I've landed

The daily dramas
She made from nothing
So nothing ever made it right

She liked to push me
And talk me back down
'Till i believed I was the crazy one
And in a way
I guess I was

'Till I opened my eyes and walked out the door
And the clouds came tumbling down
And it's bye-bye goodbye I tried
Dragging the sea of a trouble mind
Had to leave myself behind
Singing bye bye goodbye I tried

And if you wrote me off
I'd understand it
'Cause I've been on
Some other planet
So come pick me up
I've landed

And you will be so
Happy to know
I've come alone
It's over

And I'll open my eyes and walk out the door
And the clouds came tumbling down
And it's bye-bye goodbye I tried
Down comes the weight on the telephones arm
It's okay to call
And I will answer for myself
Come pick me up
(Ba ba's)
Come pick me up
Ba ba's
I've landedCaptcha
Piosenkę Ben Folds Landed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Landed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Landed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ben Folds Landed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.