Song For The Dumped


So you wanted to take a break?
Slow it down some and have some space?
Fuck you too!
Give me my money back, give me my money back, you bitch
I want my money back
And don't forget, and don't forget to give me back my black t-shirt

I wish I hadn't bought you dinner
Right before you dumped me on your front porch
Give me my money back, give me my money back, you bitch
I want my money back
And don't forget, and don't forget to give me back my black t-shirt

So you wanted to take a break?
Slow it down some and have some space?

Give me my money back, give me my money back you bitch!
I want my money back, I want my money back!
And don't forgetCaptcha
Piosenkę Ben Folds Song For The Dumped przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Song For The Dumped, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Song For The Dumped. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ben Folds Song For The Dumped w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.