Glory & Consequence


I'm more afraid of living than I am scared to die I'm more afraid of falling than I am of flying high
Every moral has a story every story has an end every battle has its glory and it's consequence
I'm more afraid of loving than I am of being scorned but I will keep on trying though I have been forewarned
Every moral has a story every story has an end every battle has its glory and it's consequence
I would rather me be lonely and you have someone to hold I'm not as scared of dying as I am of growing old
Every moral has a story every story has an end every battle has its glory and it's consequenceCaptcha
Piosenkę Ben Harper Glory & Consequence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Glory & Consequence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Glory & Consequence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ben Harper Glory & Consequence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.