Tekst piosenki Bernhard Brink: Auf Der Stra?E Des Gl?Cks

Auf Der Stra?E Des Gl?Cks


(Dennis Morgan/Stephen Allen Davis)
Who started this, I don't know
You're already packed and ready to go
I hope she's worth it after all that we've been through
You're breakin' my heart, but I have to be strong
So go right ahead, I'll get along
Just one thing you better know is true
You're gonna miss a whole lotta love
You're gonna wish you had me back
Late at night when you're starin' at the stars above
You're gonna miss a whole lotta love
Will she hold you close like I used to do
And think that look in your eyes is true
Does she believe those words you used to say to me
Do you even know how it makes me feel
To watch you throw away the dreams we built
Well, I hope she's everything you'll ever need
'Cause you're gonna miss a whole lotta love
You're gonna wish you had me back
Late at night when you're starin' at the stars above
You're gonna miss a whole lotta love
You're gonna miss a whole lotta love
There's no use wastin' words anymore
I know it's over, what are you waitin' for, just remember
You're gonna miss a whole lotta love
You're gonna wish you had me back
When you're lying there starin' at the stars above
You're gonna miss a whole lotta love
(Submitted by Jeffrey G F)Captcha
Piosenkę Bernhard Brink Auf Der Stra?E Des Gl?Cks przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Auf Der Stra?E Des Gl?Cks, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Auf Der Stra?E Des Gl?Cks. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bernhard Brink Auf Der Stra?E Des Gl?Cks w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.