From A Distance


From a distance the world looks blue and green,
and the snow-capped mountains white
From a distance the ocean meets the stream,
and the eagle takes to flight

From a distance, there is harmony,
and it echoes through the land
It's the voice of hope, it's the voice of peace,
it's the voice of every man

From a distance we all have enough,
and no one is in need
And there are no guns, no bombs, and no disease,
no hungry mouths to feed

From a distance we are instruments
marching in a common band
Playing songs of hope, playing songs of peace
They're the songs of every man
God is watching us God is watching us
God is watching us from a distance

From a distance you look like my friend,
even though we are at war
From a distance I just cannot comprehend
what all this fighting is for

From a distance there is harmony,
and it echoes through the land
And it's the hope of hopes, it's the love of loves,
it's the heart of every man

It's the hope of hopes, it's the love of loves
This is the song of every man
And God is watching us, God is watching us,
God is watching us from a distance
Oh, God is watching us, God is watching
God is watching us from a distanceCaptcha
Piosenkę Bette Midler From A Distance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke From A Distance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki From A Distance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler From A Distance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.