I Put A Spell On You


I put a spell on you
and now you're mine
You can't stop the things I do
I ain't lyyyyyin'

It's been 300 years
right down to the day,
now the witch is back
and there's hell to pay

I put a spell on you
and now you're miiiiiine!

Hello, Salem! My name's Winifred, what's yours?

I put a spell on you
and now you're gone (gone gone gone so long!)
My whammy fell on you
and it was strong (so strong so strong so strong)

Your wretched little lives
have all been cursed,
'cause of all the witches working
I'm the worst!

I put a spell on you
and now you're mine!

[Watch out! Watch out! Watch out! Watch out!]

If you don't believe,
you'd better get superstitious

Ask my sisters!
"Ooh, she's vicious!"
I put a spell on you
I put a spell on you
Sisters!

Ah say ento pi alpha mabi upendi
Ah say ento pi alpha mabi upendi
In comma coriyama
In comma coriyama
Ay, ay, aye, aye, say bye-byyyyyyyyyyye! bye bye!Captcha
Piosenkę Bette Midler I Put A Spell On You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Put A Spell On You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Put A Spell On You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler I Put A Spell On You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.