The Rose


Some say love, it is a river
that drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
that leaves your sould to bleed
Some say love, it is a hunger,
an endless aching need
I say love, it is a flower,
and you it's only seed
It's the heart afraid of breaking
that never learns to dance
It's the dream afraid of waking
that never takes the chance
It's the one who won't be taken,
who cannot seem to give,
and the sould afraid of dyin'
that never learns to live
When the night has been too lonely
and the road has been to long,
and you think that love is only
for the lucky and the strong,
just remember in the winter
far beneath the winter snows
lies the seed that with the sun's love
in the spring becomes the roseCaptcha
Piosenkę Bette Midler The Rose przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Rose, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Rose. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler The Rose w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.