Henry


I failed you, Henry I failed you good
I was forgotten, and I understood
But time, it stood still when you walked in
I'm too proud to inquire as to where you've been

[Chorus]

Please don't take this the wrong way
You're truly lovely, baby
But the welcome matt, it ain't out
My baby and I, will be just fine
So be a man and just turn around
And get along Henry
Be a good boy Henry
This is your song, Henry
I guess this is goodbye

I love you, Henry Yeah I love you still
I love your kisses And I always will
But I do not need you to raise this child
Yeah you're iron-fisted and you're mustang wild

[Chorus]Captcha
Piosenkę Bif Naked Henry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Henry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Henry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bif Naked Henry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.