I'm Afraid Of Britney Spears


I only just turned 15
I'm filled with hopes and dreams
I turned my radio on and
I hear the strangest song

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and Nysnc I don't know what to think
a wooooo a wooooo a wooooo a wooooo

It's sick the way they dress
I heard that they all have big breasts
One thing I'll do if I can is
Go on Britney's bus and get a tan
They dance like they need a cure
Let's get the number of the choregrapher
They're so worried about what we'll think
So They took the time to learn to lip sync
Milli Vanilli Milli Vanilli Milli Vanilli Milli Vanilli

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
I'm afraid of Britney
I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
I'm afraid of Britney
I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and Nysnc I don't know what to think

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and Nysnc I don't know what to think

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and Nysnc I don't know what to think

I'm afraid of Britney Spears and Christina Aguilera
Backstreet Boys and Nysnc I don't know what to thinkCaptcha
Piosenkę Bif Naked I'm Afraid Of Britney Spears przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm Afraid Of Britney Spears, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm Afraid Of Britney Spears. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bif Naked I'm Afraid Of Britney Spears w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.