Get Your Role On


(Mannie Fresh):
Oooooooohhh
What (Yeah), What (Yeah), What (Yeah)
Oooooooohhh
(Yeah) See

(Mannie Fresh):

I fuck these ho's, af-ter our shows,
Big dicks we slang, freak bitch do yo' thang, (Do yo' thang)
Benz, 'Vette's, Hummers, jets, Ro-lex, Mo' sex
Tele-vision, head-rest, Twenty inches, nothin' less
Every day, iced out Nigga play? Lights out
"M" period, "Fresh" comma, your wife is my (era) baby mama
God-damn, mutha-fucka', She's a good dick sucker,
What the fuck? Hold on Everybody (era-era) get yo' roll on!

Chorus:
Everybody get yo' roll on
Everybody get yo' muthafuckin' roll on (What?) (4x)

(Baby of Big Tymers):

Be-atrice, bitch please You know, who I be
Nothin' else, none other, the number-one stunna
Nigga, I pimp ho's Boss, toss, pimp, ho's
Show them, bitches, no love Ride 2G 'Lac on dubs
Ounces, quarters, halves, bricks
Nigga, I done sold all that shit
Soon as, my tour stop Bought 5 Bentley Azure's, drops
TV's, must, buttons, must, CMB, Platinum plus
What the fuck? Hold on Everybody get ya muthafuckin' roll on

Chorus (4x)

Mannie: I like loud pipes
Baby: Big rims, ho's, ice
M: V-12's or better
B: No itch, strictly leather
M: Play-station, DV-D
B: Don't worry about ya bitch, she comin' with me
M: Leave the stickers on the Bentley to show the price
B: Arm out my window, just to floss my ice
B: Fresh, wait, hold up
M: That's that bitch we fucked
B: Nigga, what yo' bank bout?
M: Dog, I been, lost count
M: Pop that Cris'
B: Pop that Mo'
M: Slap that bitch
B: Punch that ho
M: What the fuck? Hold on
B: Everybody get yo' muthafuckin' roll on

Chorus (5x)

What?
What? What?
(Repeated to fade)Captcha
Piosenkę Big Tymers Get Your Role On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Get Your Role On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Get Your Role On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Big Tymers Get Your Role On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.